Activiteiten van Informativa Brugge

Interessante voordrachten vinden plaats in ons Vlaams ontmoetingscentrum De Gulden Spoor, elke derde donderdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Onder "Agenda" vindt u de komende voordrachten, onder "Historiek" vindt u de indrukwekkende lijst van voordrachten en prominente sprekers uit het verleden.

Informativa organiseert soms ook daguitstappen.

In samenwerking met de Brugse Marnixringen Gruuthuse en Simon Stevin werden enkele concerten georganiseerd met Vlaamse Polyphonie uit de 16de eeuw, gebracht door het Bladelin Ensemble.

In samenwerking met het Abbeville Komitee herdenken wij jaarlijks de vier Brugse oorlogsslachtoffers van Abbeville. Lees meer.

In samenwerking met Euvo vzw zorgt Informativa voor het plaatsen van naamborden aan woningen en monumenten in West-Vlaanderen zoals dit al decennia lang gebeurt in Zuid-Vlaanderen (de Franse Westhoek). Met dit project wil Informativa de historische verbondenheid van de gebieden van het Graafschap Vlaanderen beklemtonen.

Gulden Spoor