Vlaams Huis

Tot halfweg de jaren zestig sukkelden Vlaams-nationalisten van de ene herberg naar de andere om een vergaderruimte en ontspanningsruimte te vinden. Enkele Vlaamse idealisten, verenigd in de S.V. Vlaamse Klub - Breydelhof namen op 6 maart 1965 het initiatief om een eigen Vlaams huis op te richten. Op 1 mei 1965 gingen de poorten van het Breydelhof in de Jozef Suveéstraat open. Het hield 20 jaar stand (sluiting op 1 januari 1986). De vzw Informativa nam het initiatief om te zorgen voor de realisatie van een nieuwe, volwaardige en eigentijdse ontmoetingsplaats. Op 2 februari 1990 opende De Gulden Spoor op 't Zand de deuren als nieuw Vlaams Ontmoetingscentrum in wat voorheen het vervallen en verkommerde café Windsor was. Een mooi in lood gezet glaswerk van de Brugse kunstenaar Leo Crul herinnert aan de opening.

Op 7 maart 2010 werd de 20ste verjaardag van het Vlaams ontmoetingscentrum "De Gulden Spoor" gevierd. Erevoorzitter Marc Devriese gaf in zijn toespraak voor 104 aanwezigen een overzicht van de geschiedenins van Informativa.

Gulden Spoor