Donderdag 17 maart 2011 -professor Jacques Claes :

Moderne mens , tegenstrijdig wezen .

 

Nooit zo verlost en nooit zo gestrikt

Nooit zo doorlicht en nooit zo duister .

Nooit zo staande op arbeid , nooit zo beducht voor arbeid .

Nooit zo gelijk en nooit zo wedijverend .

Nooit zo internationaal en nooit zo nationaal .

Professor Claes wijst op de vele tegenstrijdigheden in het menselijk bestaan :

Ordenen en selecteren en bij momenten vervallen in chaos

Wilskracht en geweten : belangrijke pijlers in het bestaan .

De mens als spiritueel wezen , met religie als uitgangspunt .

 

Spreker is licenciaat klassieke filologie , filosofie en psychologie .

Emeritus -hoogleraar aan de universiteit van Antwerpen (UFSIA )

Een boeiende voordracht , door een eminent spreker .

Gulden Spoor