De pest in Vlaanderen

door

Dokter Albert Clarysse

   

Donderdag, 20 oktober 2011 om 15.00 uur in het

Vlaams Ontmoetingscentrum

"De Gulden Spoor"

't Zand 22 - 8000 Brugge

 

De pest in Vlaanderen

Vanaf de pan-Europese pestepidemie ‘de zwarte dood’ van 1347-1351 tot 1669, worden onze contreien regelmatig geteisterd door de pest. De dokters weten van het bestaanvan bacteriën niets af. Zij zijn van oordeel dat de pest wordt veroorzaakt door een pestgif, ontstaan op plaatsen van verrotting. Hun maatregelen om het pestgif te neutraliseren of te elimineren zijn waardeloos. De meest bizarre remedies worden aanbevolen. Twee Brugse geneesheren, Jan Pelsers (?-1581) en Thomas Montanus publiceren hun pestervaringen.

Vanaf het einde van de 15deeeuwtreft de Brugse stadsmagistraat maatregelen.

In 1602 worden pesthuizen gebouwd en in 1603 wordt de Camer van Ghesontheyt opgericht.  Zij hebben onder meer als doel het bestrijden van de verspreiding van de ziekte en de verzorging van de pestlijders.

De pest wordt beschouwd als een straf van God. Mensen zoeken heil en genezing in devotie.

Jozef  Deru

Gulden Spoor