Donderdag 21 april om 15 uur - Marc de Bie .

ORANJE , MEER DAN EEN KONINGSHUIS , EEN GEKTE ?

                          

Oranje is meer dan een kleur en een koningshuis . Het is een begrip , een gevoel , een gekte soms.

Vanwaar die band tussen Nederlanders en Oranje ? De stamvader , Willem , was een lid van de kleine Duitse adel

die het Frans als voertaal gebruikte ; een protestant die katholiek werd en daarna weer protestant ; de vertrouweling van de Spaanse koning die hij als stadhouder in de Nederlanden vertegenwoordigde maar tegen wie hij in opstand kwam .Wat tot de fatale scheuring tussen de noordelijke en zuidelijke provincies leidde .

Voor de mensen uit het Noorden werd Willem , ook de Zwijger geheten , de Vader des Vaderlands .

En het huis van oranje ( Nassau ) veroverde een definitieve plaats in hun hart .

Onder Napeleon lijfde Frankrijk de republiek in .Maar na Waterloo werd het land weer op de kaart gezet .Als koninkrijk .Wie kwam aan het roer ? Een Oranje -man natuurlijk . Niet alle Oranjes waren van het formaat van Willem de Zwijger .

Er zaten ook verraders tussen en ongure posturen . De laatste generaties stammen trouwens niet meer van hem af .

Onder de legendarische Wilhelmina kreeg Oranje de volksgunst voorgoed te pakken .

In weerwil van haar overspelige man maakte ze de dynastie voor iedereen aanvaardbaar .

Gulden Spoor