Donderdag 19 mei 2011 om 15 uur - Joris de Sutter

DE MIDDELEEUWEN IN HUN HEMD

                                

In 2002 was het 700 jaar geleden dat onder de muren van Kortrijk de stedelijke milities van het graafschap Vlaanderen een prachtige overwinning behaalden op het Franse ridderleger . Naar aanleiding van die verjaardag verschenen een aantal lezenswaardige studies over deze geschiedenis .

Maar wat u niet in de boeken leest is hoe die mensen die toen geschiedenis maakten er nu precies gekleed bij liepen en hoe ze leefden.

Net dat aspect komt Joris de Sutter van de VZW De Liebaart u aanschouwelijk tonen .

Hij begint de voordracht gekleed als patricier van de stad Brugge en toont u haarfijn hoe elk kledingstuk er uit ziet en hoe het gemaakt is .

Eindelijk eens een geschiedenisles die u niet in slaap wiegt , maar u tot het einde op het puntje van uw stoel doet zitten om toch niets te missen .

Het is een ernstig onderwerp , dat met een knipoog gebracht wordt . Verwacht geen komedie of stand-up toestanden .Het is een informatieve voordracht , die je regelmatig doet glimlachen en vooral doet nadenken over je middeleeuwse voorouders.

Gulden Spoor