Bestuur van Informativa vzw Brugge

Raad van Bestuur

Voorzitter : Joël Boussemaere
Secretaris : Werner Vanhoutte
Penningmeester : Tijl Waelput

Algemene Vergadering

           
Vzw Informativa. Kapelaanstraat 5, 8310 Sint-Kruis.
Ondernemingsnummer BE 0408 212 919
Bank 470-0115191-76  -  IBAN BE91 4700 1151 9176  -  BIC  KREDBEBB
Afgiftekantoor : Postkantoor 8210 Zedelgem - Erkenningsnr. P.408.364

Gulden Spoor