Bestuur van Informativa vzw Brugge

Bestuurders

Voorzitter : Joël Boussemaere
Secretaris : Mirjam Lammens
Penningmeester : Tijl Waelput

Algemene Vergadering

          
Vzw Informativa. Kapelaanstraat 5, 8310 Sint-Kruis.
Ondernemingsnummer BE 0408 212 919
Bank (IBAN) BE91 4700 1151 9176  -  BIC  KREDBEBB
Afgiftekantoor : Postkantoor 8210 Zedelgem - Erkenningsnr. P.408.364

Gulden Spoor