Privacyverklaring Informativa vzw

Versie 24 mei 2018

In overeenstemming met de Privacywetgeving van de Europese Unie (GDPR) informeren wij u hiermee over ons privacybeleid.

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
  1.          Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (voordrachten, uitstappen, …)
  2.          Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven
2. Welke gegevens verzamelen wij?

Identiteits- en contactgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het genoemde doel. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

3. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan het gestelde doel, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

4. Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen in een document dat bewaard wordt op papier en op een individuele computer van de vereniging. Alleen de secretaris heeft er toegang toe. Wanneer gegevens worden gewijzigd of verwijderd, is dat definitief.

5. Wat zijn uw rechten

Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens? Wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen? Hebt u andere vragen in verband met deze privacyverklaring? Laat het ons weten per e-mail (info@informativa.be) of per brief : Informativa vzw, Kapelaanstraat 5, 8310 Brugge.

Gulden Spoor