Wat doet de Brugse vereniging Informativa vzw ?

Informativa vzw werd gesticht in 1971 met onder meer als doelstelling "de verdediging en de bevordering van de culturele belangen van de Vlaamse bevolking te Brugge en elders”. In de loop der jaren heeft dit allerlei vormen aangenomen, zoals het destijds uitgeven en verspreiden van het gratis maandblad "Wij in Brugge" en het inrichten van het Vlaams Ontmoetingscentrum "De Gulden Spoor" op ’t Zand. Daar worden geregeld voordrachten over tal van onderwerpen georganiseerd, waar ook u welkom bent. Gedurende enkele jaren ondersteunde Informativa vzw het inrichten van concerten die Vlaamse en in het bijzonder Brugse muziek uit vorige eeuwen terug in de belangstelling bracht (bv. 2008 Willaert en tijdgenoten, 2009 Het Tweetste Musyck Boexken van de graaf van Egmont” met het koor Bladelin met dirigent Patrick Beuckels). Met de actie "naamborden" aan woningen en monumenten wil Informativa vzw de verbondenheid tussen West-Vlaanderen en Zuid-Vlaanderen (de Franse Westhoek) beklemtonen.

Joel Boussemaere, voorzitter

Bent u geïnteresseerd in onze werking ? Vul dan het contactformulier op deze webstek in of bezorg uw naam en adres (en eventueel e-postadres) op onze maatschappelijke zetel of in "De Gulden Spoor". Informativa vzw is lid van de stedelijke culturele raad van de stad Brugge.

Vlaams Ontmoetingscentrum "De Gulden Spoor", 't Zand 22, 8000 Brugge. Voor een drankje, versnapering, een etentje, ook vergaderruimte. Publieke parking voor de deur. Waar Vlamingen thuis zijn. Tel. 050/343082

Gulden Spoor